JUDr. Hana Benešová

JUDr. Hana Benešová

S. K. Neumanna 986/15
182 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 63836581

Informace o kanceláři JUDr. Hana Benešová

Advokátní kancelář, Praha 8 - Libeň

 

JUDr. Hana Benešová zajišťuje kompletní právní servis a právní poradenství právnickým i fyzickým osobám, a to jak podnikatelům, tak občanům, kteří potřebují právní pomoc při ochraně jejich osobních nebo majetkových zájmů.

Při posuzování vhodného řešení zohledňujeme všechny individuální potřeby klientů a důsledky úpravy jejich práv a povinností na jejich právní vztahy.

 

V oblasti pracovního práva advokátní kancelář zajišťuje přípravu pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti či provedení práce, dohod o hmotné odpovědnosti, manažerských smluv.

 

V oblasti práva nemovitostí advokátní kancelář poskytuje právní služby při převodech nemovitostí a řešení dalších právních vztahů k nemovitostem jako jsou například kupní a darovací smlouvy, schovací smlouvy včetně návrhů na zápis do katastru nemovitostí,  zástavní smlouvy, věcná břemena a nájemní vztahy k nemovitostem.

 

V oblasti obchodního práva advokátní kancelář zajišťuje zakládání obchodních korporací, jejich  zápisy a změny v obchodním rejstříku, připravuje smlouvy o výkonu funkcí, smlouvy o převodu podílů, změny společenských smluv      a jejich přizpůsobení se zákonu o obchodních korporacích a novému občanského zákoníku.

Advokátní kancelář sepisuje žaloby na vymáhání pohledávek, návrhy na nařízení exekuce, příp. další žaloby dle potřeby klientů. 

 

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Hana Benešová

S. K. Neumanna 986/15

182 00 Praha 8 - Libeň

Telefon: +420 222 322 761

Mobilní telefon: +420 602 568 222

Email: benesova@akbenesova.cz

Cena za služby JUDr. Hana Benešová

Poskytuje komplexní, rychlou a kvalifikovanou právní pomoc s důrazem na hospodárnost poskytování právních služeb. 

Kde nás najdete?